Źle się dzieja

"Podziel się chlebem, jak ciebie goszczono,
jesteśmy ludźmi to jest wielka sprawa,
ucz tego innych jak ciebie uczono,
to jest droga jedyna,prawa."


I tak się w słowach dziadów, ojców naszych,
prawdy różne objawiały,
dla głów naszych i waszych,
rady na problemy się stawiały.


Teraz rzadko, ktoś słucha, choćby rad kołodzieja,
dlatego powiada kołodziej "że źle się dzieja".
A czym my będziemy, bez tych rad korzeni,
wypluci, wymięci i życiem strudzeni?

© Paweł Księżak