Sztuki teatralne

"Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają." - by pomóc zrozumieć istotę życia.

Jeżeli poezją opisuję emocje, a proza snuję opowieści, to tekst dla teatru to emocje, opowieść i żywy ruch ciał w jednym dziele, który żyje na scenie za każdym razem kiedy jest odgrywany.