Grzech pierworodny

przeciwnik mówi: "ja tak to wyolbrzymię,
że nawet w tym strachu zniknie Jego imię"

grzech pierworodny to strach jest jedynie
strach tak potężny, że sam w sobie ginie
strach, negatywny do serca zatrucia
co niweczy miłość największe uczucia

nie lękam się kocham, kocham sobą całym
lecz w obliczu jej strachu byłem zbyt mały

© Paweł Księżak