Osąd strachu

nie byłaś moją poślubioną
lecz byłaś mi żoną
twój duch serce me obudził
lecz strach zamroził je ostudził
coś we mnie pękło
jesteś osobą wylękłą
życiem twoim strach rządzi
i strach cię osądzi

© Paweł Księżak