Być razem

złączyć się z tobą dar od boga
bo życiem, jesteś nowa droga
i wszystkim jesteś, to nie sny
miłości moja ano, tylko ty
serce swe żywcem tobie dałem
swoje marzenia pogrzebałem
złączyć się z tobą dar od boga
oddzielasz nas to ból i trwoga

© Paweł Księżak