Mogą

Czego chcesz od nas, Panie?
Jak zrozumieć mam Ciebie?
Jakie stawiasz zadanie
na ziemi, a jak w niebie?
Którą z dróg mam pójść, Przyjacielu,
co mam wybrać, mój Stworzycielu?
Jak odróżnić plewy od ziarna,
by ta chwila nie była tak marna?
Chcę zrozumieć Twoje istnienie,
światło znaleźć, świat, odkupienie.
Bądź świetlistą nam drogą,
z Tobą ludzie tak wiele mogą.
Więc powtarzam Jana pytanie:
Czego chcesz od nas, Panie?

© Paweł Księżak