Obieg dobra

Bóg szczęśliwy i zadowolony?
Zmartwiony, niezmartwiony?
To co niszczycielskie upadnie
bowiem na końcu siebie zniszczy
skończy na dnie
skąd wstawać będzie – zaiskrzy
To co czyste przetrwa i wkrótce wyda plony
Bóg szczęśliwy i zadowolony
nie tylko dla siebie, ale i dla nas

© Paweł Księżak