Na ciało i resztę

Ciało najmniej miało z kochania,
lecz w czasach przewartościowania
stało się stabilną ostoją uczucia,
bo reszta z człeka padła od zepsucia.

© Paweł Księżak