Na niewierną

Jeśliś tak prawa,
to czemuś rozpięta,
a pościel pomięta?
A tu druga kawa

© Paweł Księżak