Nie pytaj

Nie pytaj mnie droga o siebie,
bo to wiedzą tylko w niebie.
Ja jestem tylko zwykły wierszokleta,
może dla paru nawet i poeta.
Nie napiszę więc nic o twej osobie,
bo nie mam takich słów w swej mowie,
by opisać cię w wierszu godnym,
tak jak ty miłym, tak jak ty łagodnym,
tak wesołym i tak spokojnym,
lekko poważnym i dostojnym,
jak twoja miła mi osoba.
Nie proś mnie miła bardzo proszę,
bo wiersza takiego nie wygłoszę.
Nie opiszę cię nawet w słowach paru,
bo nie ma słów takiego wymiaru.

© Paweł Księżak