Pytajnik - ?

Urodziło się człowiecze,
już się zanim czary wlecze,


już się tka obłudy sukna,
już się stroi kłamstwa lutnia,


już się oczy mu się przestraja,
tu się szyje, tam się kraja,


tutaj bucha jakaś para
tych czynności jest bez miara,


aż do kresu, życia jego,
więc pilnujmy człowieczego.

© Paweł Księżak