Przyprawa do życia

Nie ważne gdzie jesteś,
lecz ważne kim jesteś,
nie ważne granice,
bo w sercu i w duszy,
na próżno ich szukać.
Nie ważny też czas,
bo ciągle przemija,
lecz ważna jest chwila,
bo tylko ona,
jak w kuchni przyprawa,
słodka czy gorzka,
życie przyprawia.

Oldze G.

© Paweł Księżak