Ty

Schowałeś się za płaszczem,
płaszczem Konrada, bohatera,
lecz nie jesteś nawet jego,
jego wyblakłym cieniem.
Nie śnij, lecz żyj.
Żyj i śnij nocą.


Eric Mahcok - 6.12.1997