Do przyjaciela

Całowałeś, bo chciałeś,
uwodziłeś, bo pragnąłeś,
lecz nie kochałeś,
tylko pożądałeś
jesteś draniem.


Eric Mahcok - 8.04.1997