List I

Pamiętam pocałunek,
pamiętam objęcia,
pamiętam tą noc
i gwiazdy na niebie,
lecz nie pamiętam,
życia.


Eric Mahcok - 7.04.1997