List IV

Nie jestem zieloną trwą,
muskającą Twe stopy.
Nie jestem ciepłym wiatrem,
czeszącym Twe włosy.
Nie jestem czystą wodą,
pieszczącą Twe ciało.
Jestem tyko człowiekiem,
przepraszam...


Eric Mahcok - 8.04.1997

© Paweł Księżak