Kamienica

Pamiętam kamienice, przy tamtym placu,
pamiętam jak ją w tedy odnawiali,
coś zmieniali, dobudowywali,
mówiłaś, że będziemy tam jak w pałacu,


mieszkać razem, przez życie całe,
zgodnie, ciepło do końca,
lecz koniec zabrał te małe,
wielkie słowa przez gońca,


który zmienił naszą bajkę w koszmary,
bez litośnie i bez wszelkiej miary.


Wczoraj byłem na placu, zapaliłem znicze,
patrzałem na kamienice, na chodniki,
i tak w myślach na cud liczę,
lecz cuda ciągle robią uniki.

© Paweł Księżak

Źle się dzieja

"Podziel się chlebem, jak ciebie goszczono,
jesteśmy ludźmi to jest wielka sprawa,
ucz tego innych jak ciebie uczono,
to jest droga jedyna,prawa."


I tak się w słowach dziadów, ojców naszych,
prawdy różne objawiały,
dla głów naszych i waszych,
rady na problemy się stawiały.


Teraz rzadko, ktoś słucha, choćby rad kołodzieja,
dlatego powiada kołodziej "że źle się dzieja".
A czym my będziemy, bez tych rad korzeni,
wypluci, wymięci i życiem strudzeni?

© Paweł Księżak

Nie mów słów, które bolą

Nie mów słów, które bolą,
one są jak sztylety,
one nam nie pozwolą,
cieszyć się życiem, niestety.


Słowo, gdy wyjdzie z ust,
nadaje nazwy, znaczenia,
słowo, gdy wyjdzie z ust,
nabiera mocy stworzenia.


Nie mów słów, które bolą,
one są jak góry,
one nam nie pozwolą,
bo staną jak mury.


Sprawdź w sercu, słowa znaczenie,
niech pomyśli, też głowa,
niech osiągnie spełnienie,
twa prawdziwa mowa.


Nie mów słów, które bolą,
one są z czarnych ostatnie,
one nam rządzą wolą,
bo zło ich ciągle łaknie.

© Paweł Księżak

Pytajnik - ?

Urodziło się człowiecze,
już się zanim czary wlecze,


już się tka obłudy sukna,
już się stroi kłamstwa lutnia,


już się oczy mu się przestraja,
tu się szyje, tam się kraja,


tutaj bucha jakaś para
tych czynności jest bez miara,


aż do kresu, życia jego,
więc pilnujmy człowieczego.

© Paweł Księżak